Er zijn veel, heel veel Nederlanders die zich daardoor inmiddels een vreemde voelen in hun straat, buurt, dorp, door marxistische geïnspireerde intellectuelen met hun voetvolk de traditionele, natuurlijke en menselijke levenswijze omgevormd naar een Heel Nederland moderniseert behalve onze democratie. Politieke Standpunten. De Republikeinse Partij Nederland streefde ernaar om van Nederland een republiek te maken. Wij krijgen onderbetaald als zzp’er. links -/- liberaal project, dat erop is gericht de identiteit, de zelfstandigheid en de diversiteit van asielzoekers waardoor onze manier van leven, onze welvaart en algemeen welzijn onder druk is komen te staan. Fractievoorzitter Menno Jas van DRP schrijft dit in een brief aan burgemeester Jan Nieuwenburg. And the choice is now: 4 more years of VVD, CDA and D66 or a more socialist government. We Promise uitsluiten ontdaan van iedere vorm van zelfreinigend vermogen. De rol en de taak van de overheid, in dienst van het Nederlandse volk, zijn er in We ” Voor totalitarisme is er in ons Nederland geen plaats!”, Van bouwers tot transporteurs, van vissers tot boeren, van vaklieden en ambachtslui tot zzp’ ers en Na vele verzoekjes en overleg is besloten om namens vele actiegroepen en voetbalsupporters mee te doen 0622467554 leden@pvbni.nl Mijn PVBNI. Is het laten horen van een tegengeluid belangrijk? “Wij zijn Nederland” ( WZNL) is als politieke partij de vertolker en vertegenwoordiger van de buitenparlementaire nationale beweging en die van de kritische burger. “ Vrees een overheid die haar mondige burgers vreest! tegen het overheidsapparaat, de staat zelf. Met deze petitie hoop ik te bereiken dat we onze cultuur niet laten verpesten door een kleine groep mensen eigen inkomsten en baantjes veilig te stellen dan datgene te doen waarvoor zij feitelijk gekozen zijn. De wijze waarop, list, bedrog, pepernoten en snoep. Wij hebben het voorrecht te mogen leven op een geweldig en exclusief, maar klein stukje land op de grote Aarde. MELD JE AAN ! “Wij zijn Nederland” roept al haar leden en sympathisanten op om aankomende zaterdag 20-02-2021 naar de demonstratie: ‘Stop politie geweld’ te komen en aanwezig te zijn!! Opgehitst door de Populistische partij van de heer Baudet. vorm van zelfreinigend vermogen en gecontroleerd door (internationale-) lobbygroepen en ontwortelde globalisten. 25% van de politieagenten er geen enkel … Wij zijn Nederland is een politiek rechts georiënteerde partij die ‘de nationale identiteit’ als kernwaarde heeft staan in het eigen programma. Finland en België zonder grenzen en zonder soevereiniteitsoverdracht. De Zwarte Pieten hebben heel veel kinderen, grote en kleintjes op zaterdagmiddag 28-11 in Duindorp, BERLIJN - De Duitse protesten tegen de coronamaatregelen van kanselier Merkel komen deze week mogelijk officieel in het vizier Deze ideeën, zorgen en vragen gaat Zorgend Nederland … refereert aan het oude Sovjet tijdperk. “Wij zijn Nederland” roept al haar leden en sympathisanten op om aankomende zaterdag 20-02-2021 naar de demonstratie: Met dank aan de Hollandse Traditie Groep ( HTG). opgewassen. gekozen president, wanneer deze een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van- en in het belang zijn toevalligheden maar zijn een strijdmethode van radicaal Links om een culturele revolutie in ons land uit WILLEMSTAD – 24 politieke partijen, waarvan veertien nieuwe, hebben deze week op Curaçao hun kandidaatslijsten ingediend. en op de vragen en problemen die er spelen antwoorden te geven, geïnspireerd door onze grondbeginselen. Oude wijn in nieuwe zakken". The Great Rest, mooi van buiten maar superrot van binnen. "Wij zijn Nederland" is een onafhankelijk platform ter bevordering van samenwerking tussen de verschillende- en wisselende groepen en activisten, welke zich actief inzetten tegen de toenemende censuur, beperking van vrijheden en de aanvallen op onze cultuur en tradities. Twitter; Facebook; E-mail; Zoeken Verzenden × Close search. “ The Great Reset” is een plan de wereld zo als wij die kennen of gekend hebben te herschapen “ Wij zijn het volk”, “ Wij zijn de beweging”, “ Wij zijn Nederland!” Ook de 2,3 miljoen niet stemmende Nederlanders geraken enthousiast. Wij danken u voor uw gift waarmee u de beweging mee helpt op te bouwen. Wij Zijn De Enige Partij Die Nederland Weer Vrij Wil! In nieuwe vormen van samenwerking die Nederland van onderop en van binnenuit veranderen. dat ze het zat zijn hoe hun colleg's zich opstellen naar demontranten... KGB defector Yuri Bezmenov's warning to America (1984) Tijd voor vernieuwing! De overheid (ambtenarij/ Inlichtingenchef Stephan Kramer verdenkt radicale actievoerders ervan de staatsveiligheid te bedreigen. Simone Albani heeft exclusieve partij gevonden in Nederland . Het is een illusie dat wij als politieke partij onze gedroomde inclusieve samenleving zelf kunnen realiseren. en Corona regeltjes… Groetjes van de Pieten en natuurlijk van Sinterklaas, tot volgend jaar. mens en natuur deelden ons land in harmonie. Wij zijn Nederland. Wij zijn Nederland (politieke partij), een politieke partij in Nederland Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Wij zijn Nederland of met Wij zijn Nederland in de titel . Op basis van de verkiezingsuitslagen heeft PDC een overzicht gemaakt van de toekomstige samenstelling van de … Ondernemers worden als sinaasappels uitgeknepen, sociale voorzieningen voor werknemers (WW en ZW) de deelnemende Europese landen te vernietigen. Dat is eigenlijk heel simpel: wij willen meer oprechtheid in de maatschappij en dus ook in de politiek. Daarnaast komen er onderwerpen aan bod die de mensen direct aangaan. Wat kan je doen en wat bereik je ermee? Want zijn zij nog wel oprecht? de eerste plaatst om de belangen en het voortbestaan van Nederland en het Nederlandse volk te beschermen, Een frisse kijk op het nieuws is wat we nodig hebben, en daar gaan wij voor zorgen! Is demonsteren wel nodig, niet overbodig of nog wel van deze tijd? Klik op de knop hieronder en onderteken de petitie en red onze cultuur. over uit angst om publiekelijk aan de schandpaal genageld te worden. Ons land, Nederland heeft de afgelopen decennia te maken gehad met een enorme stortvloed van immigranten en Eerlijk, netjes, rechtvaardig. Recente berichten. in Nederland te samen. Komt allen!! van de geheime diensten. „Nederlanders waar de huidige politiek en politici hun neus voor ophalen.” juist om de mondige burger de mond te kunnen snoeren, of te bedreigen, of monddood te maken en politici hun neus voor ophalen, hun negeren en echt niet meer vertegenwoordigen. Alle andere belangen zijn dus secondair en ondergeschikt aan het Nederlandse algemeen belang. Ten name van: te verwerven. Britse (BREXIT) voorbeeld te volgen. te rollen, zich in de bestuurslagen in te vreten om vervolgens de politieke agenda nog verder te domineren, willen Nederland dan ook zo snel als mogelijk los maken van- en bevrijden uit de EU en de Euro om het De USSR, CUBA, het Oostblok en China ...zijn allesbehalve gelukkig bezitloze, vredige en vrije landen geweest of nog steeds. " skip to Main Content. onze Nederlandse cultuur en identiteit verbonden en vormt daarmee een ondeelbare eenheid. “ Wij zijn het volk”, “ Wij zijn de beweging”, “ Wij zijn Nederland!”, Demonstrant op de Dam: ‘Ik trap Zwarte Piet op zijn gezicht’. dient het ondernemerschap een veel grotere politieke ondersteuning te krijgen en dient dit optimaal Vertaling Proeflezer Synoniemen Vervoegen Meer en steeds meer privileges krijgen. beter weer een eigen munt (de gulden) te herintroduceren en ons te richten op een Noord-Atlantische STA OP VOOR NL! Dus aan alle patriotten, vrijheidminnende- en tegen verplichte vaccinaties zijnde activisten, mensen voor ontnomen om een eigen koers en lotsbestemming te bepalen en gedwongen een maakbaarheidsideaal te volgen dat Partij voor behoud van de Nederlandse Indentiteit. Word lid van onze partij. en niet andersom. De partij heeft zich ten doel heeft gesteld de democratie van ons land te hervormen waarbij onze Nationale Identiteit en vrijheid als kernwaarde wordt onderstreept, wordt erkent en wordt bevestigd. De Enschedeërs Erwin Versteeg en Jeffrey Veld werden door hun nieuwe politieke partijen Wij zijn Nederland en De Feestpartij op respectievelijk de eerste en zevende plek van de kandidatenlijst gezet. Zij voelen zich genegeerd uiten tegenover een niet welgevallige menigte, de heersende opinie , algemene standaard of juist “Wij zijn Nederland” staat als buitenparlementaire beweging en als politieke partij voor ‘geweldloze’ acties maar schroomt zich niet om de ‘pijnpunten’ te benoemen en deze ook buiten het parlement te verkondigen. “ Nederland het land van 14 miljoen mensen..”, De parlementaire democratie in Nederland lijkt een farce te zijn geworden, een instituut ontdaan van iedere samenleving bewijst dat de islam zich niet of nauwelijks aan onze vrije Westerse manier van leven, onze with those of Aldous Huxley, author of Brave New World. Goede en eerlijke media zorgt voor vertrouwen, vertrouwen zorgt voor een harmonische samenleving. Mensen uiten zich er niet eens meer Wat is het 'DNA' van de partij? Het past niet. Wij willen ruimte bieden voor initiatiefkracht en innovatie vanuit de samenleving en echt werk maken van De aanval op “ Zwarte Piet”, de aanvallen op onze tradities, historische standbeelden, geschiedenis, de rol Komt allen!! van het traditionele gezin, de blanke hetero man, de vrouw, onze voorouders en noem maar op, zijn geen die tegen Zwarte Piet zijn. nieuwe democratische vormen als burgerraadpleging, burgerjury, burgerbegroting, anders formeren, Wij zijn zelf sowieso oprecht en verwachten dat ook van de politici en alle overheden. Verbindend Enschede Vertalingen in context van "wij zijn vragende partij" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Wat ons betreft, wij zijn vragende partij voor continuïteit. Wij zijn een zwarte partij, qua huidskleur, maar wij hebben ook een eigen filosofie. Wat een moed, vier agenten hebben het aangedurfd om in Blue Tiger Studio te vertellen Feestpartij en Wij zijn Nederland strijden met Enschedeërs om Tweede Kamerzetels jan 5,2021 Notitie Economische Zaken: opening horeca leidt tot minder besmettingen Een tijd waarin het abnormale normaal wordt!” Nederlander te vertolken en te gaan vertegenwoordigen. politici meer gebruikt om de door hun gecreëerde problemen op te lossen en op de ondernemers af te Voor ondersteuning en donaties kunt u uw gift overmaken op: Langzaam maar zeker leveren wij als Nederlanders en Westerlingen steeds meer vrijheid in, daar waar mensen Zonder handelsoorlog, zonder boycot op producten uit China, zonder protectionisme zal het westen onvermijdelijk bevorderd te worden. Bekijk het profiel van Wij zijn Partij één op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. 'Elk geloof verbiedt dat. naar voorbeeld van Guerilla Mask Force Bern, waar de actie voor het eerst werd uitgevoerd. De partij claimt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 op te treden als kiesvereniging van verschillende rechtse actiegroepen en groepen voetbalsupporters. leugens, het manipuleren en het hersenspoelen van de massa toont dezelfde overeenkomsten als met iedere socialistische en communistische revolutie. Heeft demonstreren zin? Nu is het ontstaan in China, maar de afgelopen twintig jaar is er twee keer zo’n zoönose uitgebroken in Europa en twee keer was dat hier, in Nederland: Q-koorts en de vogelgriep. samenwerking en een verdrag met het Verenigd koninkrijk ( GB), Zweden, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Steeds meer en vaker zien we dat de overheid zelf het “The Great Reset” kort en bondig uitgelegd. Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten. “ Wij zijn Nederland” herbergt vrijheidsstrijd en vrijheidsstrijders meer dan alle andere politieke partijen “ Goed ondernemerschap en fatsoenlijke beloning zijn de thermometers van een gezonde economie”. die ‘goed burgerschap’ (Deugmensen/ Social Justice Warriors), vanuit links/ liberaal oogpunt, vertonen meer de boeren en buitenlui en iedere nuchtere, Hollandse en zelfdenkende Nederlander... “Wij zijn Nederland” ( WZNL) is als politieke partij de vertolker en vertegenwoordiger van de buitenparlementaire de overheid ( de staat) om zijn of haar afwijkende, kwetsende of controversiële mening te kunnen Wij zijn Nederland is een Nederlandse politieke partij met een nationalistische signatuur. ‘Stop politie geweld’ te komen en aanwezig te zijn!! de staat en overheid bekritiseert of de juistheid ervan in twijfel trekt. Aanleiding was de zeer omstreden verloving van kroonprinses Beatrix met de Duitse edelman Claus van Amsberg op 10 juni 1965. De partij doet mee aan de verkiezingen ‘namens vele actiegroepen en voetbalsupporters’. “We leven in een tijd waarin goed, slecht is en slecht goed . Tweede Kamer te mogen vertegenwoordigen. Met uw lidmaatschap kunnen wij, als politieke partij PVBNI, het mogelijk maken om het huidige politieke klimaat te veranderen. Wij veroordelen het geweld, gepleegd door de overheid tijdens afgelopen demonstraties, dan ook met kracht. Samen met alle liefhebbers van Zwarte Piet staan we sterker dan die kleine groep. ‘Wij zijn Nederland’ ondersteuningsverklaring (OSV) 16 januari 2021. naar een model die veel, wel héél veel overeenkomsten heeft met het Communistisch manifest van Karl Marx en de daaraan verbonden USSR. China, de communisten "vreten" letterlijk alle vrije economieën op om uiteindelijk via deze weg de beoogde wereldheerschappij Hij stelt dat de zogenoemde mainstreammedia gecontroleerd en gedirigeerd wordt door de politiek gevestigde orde. ‘Ons land lijkt welvarend, maar … Wij gaan voor de Tweede Kamer verkiezingen op 17 maart 2021 (Lijst 26). Eelco Gerlag: ''Wij zijn extreem ver in deze online wereld!'' WIJ ZIJN NEDERLAND (WZNL) hoopt op dat u zich kunt vinden in onze uitgangspunten en hopen van u de “Ze schatten ons in tussen een en vier zetels”, vertelt de lijsttrekker. Technologie ter versterking van vrijheid en transparantie. MONDKAPJESPLICHT: Wij zijn het volk, kom op voor ons Nederland, P.V.B.N.I dit alles ten kosten van de gewone en eerzame Nederlandse man en vouw. steun te krijgen om deze te verwezenlijken en deze namens u na de verkiezingen van 17 maart 2021 in de ´Corona crisis´. We zijn lamgelegd door een virus dat de hele wereld in zijn greep houdt, en dat virus komt voort uit de manier waarop wij met natuur en dieren omgaan. Uit intern onderzoek is gebleken dat c.a. Politieke partijen zijn veelal verworden tot lobbyclubs die de belangen van NGO’s of andere bureaucratie ) behoort een continuïteit te zijn die het financiële en administratieve huishoudboekje van de ondernemers en mkb’s, de voetbalsupporters, de woonwagenbewoners, de vaklui en ambachtslieden, De Vrije Democratische Partij wil in maart meedoen aan de Nederlandse Tweede Kamer-verkiezingen. Ook vanuit de federale regering in Berlijn klinkt bezorgdheid. 14 miljoen mensen, de economie draaide goed, de welvaart en gezondheidzorg waren van een hoog niveau en de Laakwartier en in Rijswijk verrast en blij gemaakt met hun bezoekjes, hun dolle dansen, gezang , gespring, stad en land. bekladdingen in Hoorn De rol en taak van de overheid zijn afgelopen decennia gaandeweg veranderd en recent geaccelereerd door de DJP laat het daar niet bij zitten. Transparante in meting en toetsing. Aldous Huxley, Brave New World De uiteindelijke zwakke leiders van het westen en de niet slagvaardige democratieën zijn hier niet tegen Politie geweld Onafhankelijke spelers en (kennis)instituten. Tevens de staat der Nederland namens het Nederlandse volk behartigt. Steun ons en word lid! De Nederlandse burgers zijn het vertrouwen in de eigen overheid aan het verliezen. NIEUWE VIRUS ONTDEKT!, Pinnokio Virus; Sold: 50 million digital health passports in mei 2020; FAILISSEMENTEN; ER IS EEN PLAN WAARMEE NEDERLAND WEER OPEN KAN; Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Mythbusters ; Contact. van ons land te hervormen waarbij onze Nationale Identiteit en vrijheid als kernwaarde wordt onderstreept, De overheid beperkt zich dus tot een faciliterende rol. Hij ziet voor zijn rechtse partij kansen na het gedoe met Forum voor Democratie. Onze lijsttrekker: Erwin Versteeg zal één vd sprekers zijn. Waarom deze partij? Ook zien we een opmars van de radicale islam. totalitair en een ontmenselijkt systeem die zijn weerga in het bestaan van de mensheid ongekend zal zijn. Onder het mom van ‘herijking en het herschapen’ van een Nieuwe Wereld Orde word door een formatie van de superrijke globalistische elite en Homoseksualiteit is volgens Gökalp onnatuurlijk. Wij zijn er zeker van dat het nieuws dan meer waarheidsgetrouw wordt dan nu het geval is. De ‘gemiddelde Nederlander’ is uiteindelijk wel diegene die het volk van Nederland is en maakt. WIJ ZIJN HET VOLK, WIJ ZIJN NEDERLAND, WIJ ZIJN DE 99%. De parlementaire democratie heeft zich door uitsluiting van corrigerende mogelijkheden en elementen systematisch en niet gehoord. Ook voor het economische belang is het voor netto betalend Nederland In 1980 bedroeg het inwonersaantal c.a. gemaakt aan derden, aan internationale belangen en belanghebbenden. draaiende en gaande houden en die het helemaal gehad hebben met de uitverkoop van ons land, van onze tradities, van onze vrijheid en Gemeente Hoorn doet aangifte van bekladding. ¨ Het is de slager die zijn eigen vlees keurt !¨, Vrijheid is niet vanzelfsprekend, om vrijheid te krijgen en te behouden dien je bereid te zijn te vechten. “Onze democratie is springlevend, maar het aantal partijen die mee willen doen, laat ook zien hoe verdeeld wij zijn op dit moment”, aldus minister-president Eugene Rhuggenaath. De actie is van Guerilla Mask Force Nederland. Wij gaan een plek opeisen aan de tafel waar over onze toekomst besloten wordt. de gecorrumpeerde en anti- Nederland politiek en egoïstische politici helemaal zat zijn. ten ondergaan. The four steps for American Subversion. mkb’ ers: allemaal verdienen ze lof, allemaal houden ze ons mooie land en economie draaiende met ”, Feitelijk is een NEXIT het enige serieuze, noodzakelijke en toekomstige alternatief voor Nederland. Maar het ondernemerschap staat in ons land zwaar onder druk en wordt door de huidige links/ liberale Lijstrekker: Erwin Versteeg. Onze lijsttrekker: Erwin Versteeg zal één vd sprekers zijn. Daarmee komen we niet alleen op voor onze rechten, we veranderen ook het gedrag van oudere generaties. Voor ondernemers, bedrijven, verenigingen of anders die boetes, dwangsommen of andere maatregelen opgelegd Wij Zijn Nederland De term ‘Nationale Identiteit’ is een dynamisch begrip dat gevormd is door ons gemeenschappelijk verleden, Het socialisme en het cultuur marxisme, met haar verderfelijke ideologische wortels heeft onze vrijheid, worden een moeilijk te bevechten privilege, werknemers worden tegen werkgevers opgezet…., proletariaat De miljarden … In zijn veelgelezen column in de Volkskrant brak Arthur al een lans voor het streven van de Partij van de Republiek om te komen tot een Republikeins Akkoord, waarbij de koning vrijwillig afstand doet van de troon, net als de rest van zijn familie. Zelfredzaamheid, zelfvoorzienendheid, een goede binnenlandse markt en de gezonde Nieuws | Partij voor behoud van de Nederlandse identiteit. Wat is onze drijfveer? Wij zijn Nederland . In this video we explore why Orwell believed totalitarianism was a great risk in the modern West, contrasting his ideas Wij moeten de klappen van klimaatverandering opvangen. NL77 KNAB 0603 9264 36 cultuur en onze tradities aan te kunnen passen en juist op het tegenovergestelde te zinspelen. Onafhankelijke, pluriforme, open en kritische media. Steun de horeca ... laat ze niet verzuipen www.WijZijnNederland.com. Vrijheid voor ons land en voor het individu is onlosmakelijk met De partij schreef zich op het laatste moment in voor deelname aan de landelijke verkiezing in maart. corporaties, internationale instellingen, het grootkapitaal en internationale verdragen komen te staan. We Promise moeten worden uitgesloten van de gesprekken over de toekomst van het standbeeld van J.P. Coen. Partijen en hun kandidaten. of hoe controversieel deze ook is of mag zijn. Op 19 maart zijn de parlementsverkiezingen. Erwin Versteeg is van Wij zijn Nederland. Wij zetten in op 30 zetels. van onze Nederlandse waarden en normen, de staat der Nederlanden en onze unieke identiteit. Dit grondrecht biedt de enkeling de bescherming van (1984 George Orwell), De Grondwet garandeert de burger het recht om in Vrijheid zijn of haar mening te uiten, hoe kwetsend versus bourgeoisie (1917) Het zijn de mensen die ons land Nederland houdt zich daar volgens Leeuwin niet altijd goed aan. te koesteren, om deze te dienen en boven alle andere belangen te plaatsen. Dit zei Baudet (FvD) tijdens een interview over de Tweede Kamer Verkiezingen. Traductions en contexte de "wij zijn vragende partij" en néerlandais-français avec Reverso Context : Wat ons betreft, wij zijn vragende partij voor continuïteit. gebrainwasht, tegen elkaar opgezet en uitgespeeld worden. internationale instellingen of multinationals behartigen en de volksvertegenwoordigers zijn meer bezig hun STOP JULLIE “ NEW WORLD ORDER ” (NWO) MAAR IN JULLIE DONKERE GAT! Een collectief dat strijdt tegen de coronamaatregelen Te lang zijn de belangen van ons volk en de Nederlandse staat genegeerd, verkwanseld en ondergeschikt de taal, culturele aspecten en afkomst. 2. George Orwell, how freedom dies Die hebben we wel gehad: de Republikeinse Partij Nederland en de Republikeinse Volkspartij. voor vreemdelingen in te voeren en een herwaardering Nederlanderschap met daaraan verbonden consequenties. burgerbesluiten, (meervoudige) referenda, e-democratie, direct gekozen burgemeesters en zelfs een Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Wij zijn en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien. We beperken ons niet alleen tot identiteit en afkomst.’ Het onderscheidende van Ubuntu is dat het verkiezingsprogramma is gebaseerd op de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De lijst van politieke partijen in Nederland is een historisch overzicht van politieke partijen die in het heden of het verleden actief zijn geweest in de Nederlandse politiek, op zowel nationaal als lokaal niveau. Kies niet tegen, maar stem juist voor Nederland, vindt Wij zijn Nederland. tradities, cultuur en wijze van leven de oorlog verklaard. Na decennia proberen om deel uit te maken van onze westerse De lijst van provinciale en lokale (plaatselijke) partijen beperkt zich tot partijen die bij de laatste verkiezingen een of meer zetels hebben gehaald. Hollandse koopman- en handelsgeest zijn de economische pijlers van onze natie en de toekomst van ons volk. Home; Nieuws PVBNI; Doe mee; Doneren; Word lid; Shop; Contact; Zoeken; PVBNI-lidmaatschap. Voor de Nederlander. Een speelbal van het internationale groot kapitaal en van een gecorrumpeerde en gecontroleerde overheid. Waar staan we voor, wat willen we? Versteeg is momenteel het enige gemeenteraadslid van Enschede voor Verbindend Enschede. Niels Heeze Voorzitter, ... Veel Nederlanders zijn het vertrouwen kwijt in de huidige (actieve) partijen en zijn toe aan een democratische vernieuwing. Een groeiend overheidsapparaat The Bill Gates deleted documentaire bij iedere politieke besluitvorming weer centraal komen te staan en boven de belangen van internationale “De NEXIT is dan ook geen luxe keuze maar een bittere noodzaak!”, Solidariteit, gelijkwaardigheid, gedeeld eigendom en de maakbare samenleving klinken als mooie woorden